• Altijd de beschikking over actuele voorraad
  • Alle belangrijke productinformatie beschikbaar
  • Altijd inzicht in belading pallet of kar

Aanleg en openbaar groen markt

Aanlegmarkt / Openbaar groen

De laatste jaren zien we dat er steeds meer vaste planten gebruikt worden in het openbaar groen.

Dit brengt een groot aantal voordelen met zich mee.

Wat doen vaste planten voor de stad??


Verlaging van zomerse piektemperaturen

· Groen gebruikt de zonnestraling voor fotosynthese en het verdampen van water, hierdoor loopt de omgevingstemperatuur minder hoog op. Ook s ’nachts straalt de beplanting minder warmte uit waardoor de stad beter kan afkoelen.

· Een minder hete stad in de zomer heeft gunstige effecten op de gezondheid van de inwoners en de productiviteit van werknemers, en het vermindert het energiegebruik – en de kosten – voor airconditioning.

Regenwaterafvoer

· Groen elementen laten een deel van het opgevangen regenwater wegzakken in de bodem, waardoor het riool minder belast wordt en er minder hoge piekberging nodig is.

· Ook verdampen ze een deel van het opgevangen regenwater weer. Hoe groter het groen oppervlak, hoe sterker het effect.

Luchtzuivering

· Groeiende planten nemen CO2 op en produceren zuurstof. Ze vangen fijnstof weg uit de lucht en kunnen met hun blad vervuilende gassen adsorberen.

· Beplanting heeft ook effect op de luchtkwaliteit doordat het zomerse piektemperaturen verlaagt, ontstaat er dan minder smog. Deze effecten worden grotendeels bepaald door het volume aan groen.

· Doordat er veel keus is in vaste planten en ze ook geschikt zijn om in kleine plantvakken toegepast kunnen worden zijn ze uitermate geschikt om ingezet te worden voor verbetering van de luchtkwaliteit op plaatsten waar voor grote groenelementen geen ruimte is. Tussen rijbaan en fietspad bijvoorbeeld, en in de randvakken van een rotonde. Vooral fijnstof dat op wervelt van de rijbaan zou daardoor meteen kunnen worden opgevangen.

Geluidsdemping

· Alle groenelementen dempen het geluid en voorkomen het weerkaatsen van geluid tussen gebouwen.

· Vaste planten kunnen zonder het uitzicht te belemmeren vlak naast een rijbaan worden gezet. Daar houden zij een deel van het geluid van het wegverkeer meteen aan de bron weg.

Biodiversiteit

· Voor wilde planten en dieren in de stad kunnen vaste planten vakken zeer waardevol zijn als leefgebied of voedselbron.

· Door meerdere soorten te gebruiken kunnen beplantingen jaarrond aantrekkelijk zijn voor mens en dier. Daardoor heeft een vaste planten vak voor de biodiversiteit meer waarde dan een gazon, bomenlaan of heester vak, deze zijn immers veel minder divers van samenstelling

· Vaste plantenvakken zijn vooral voor insecten zeer aantrekkelijk als voedselbron en schuilplaats. Door het inzetten van drachtplanten kunnen bijvoorbeeld honingbijen en vlinders een steuntje in de rug krijgen. Maar ook vogels en kleine zoogdieren als egels vinden er voedsel en beschutting


Psychologische en sociale effecten

· Dat groen een positief effect heeft op het welbevinden van mensen, kan door onderzoek in de afgelopen jaren steeds beter met cijfers worden hard gemaakt.

· Groen (en water) in de buurt verhoogt de huizenprijzen en creëert een goed vestigings klimaat voor bedrijven. Het is plezierig wonen en werken in een groene omgeving, maar het is ook gezond. Patiënten herstellen sneller met uitzicht op groen, en goed ingericht groen nodigt jong en oud uit tot bewegen. Groen moet hierbij wel aan voorwaarden voldoen, zoals een goede staat van onderhoud.

· Ook is aangetoond, dat een grotere biodiversiteit in een groenelement het effect op het welbevinden sterker maakt. Hierin blinken vaste planten uit, want er zijn maar weinig groenelementen waarin zoveel variatie aangebracht kan worden als in een vaste planten vak. Bovendien lokt een vak vaste planten een scala aan insecten en vogels. Het is daarmee een van de weinige manieren om ook met kleine plantvakken veel effect te verkrijgen.

· Goed verzorgde beplantingen met een hoge sierwaarde ontmoedigen vandalisme en het dumpen van afval. In een vaste plantenbed parkeert men geen auto’s, iets dat bijvoorbeeld in een gras-kruidenberm wel gebeurd.

· Mooi groen maakt het prettig om buiten te zitten, wandelen of spelen. Dat komt de sociale veiligheid ten goede.

· Vaste planten lenen zich prima voor bewonersparticipatie, omdat voor de aanplant en onderhoud geen groot materieel nodig is. Mede door hun aantrekkingskracht op insecten zijn vaste planten een aantrekkelijk hulpmiddel voor natuureducatie.

Graag informeren wij u meer over de mogelijkheden voor het gebruik van vaste planten in het openbaar groen. We hebben hier een geschikt assortiment voor staan.
Altijd de beschikking over actuele voorraad
Altijd actuele productfoto's
Altijd inzicht in belading pallet of kar